• Home
  • Дружества
  • Какво е консорциум или защо само звучи страшно?

Какво е консорциум или защо само звучи страшно?

Консорциумът, наред с холдинга, е обединение на търговци.

За холдинга може да прочетете повече тук, тук и тук.

За разлика от холдинга, където могат да влизат само търговски дружества, има изисквания за правно-организационната форма на дружествотомайката и редица други ограничения, при консорциума нещата могат да бъдат и по-облекчени.

И така, какво е консорциум?

Консорциумът е договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност.

За разлика от холдинга, който възниква при пряко участие в капитала на дъщерните дружества или в управлението им, консорциумът възниква вследствие на договор.

Форми на консорциума

Консорциумът като договорно обединение може да възникне във форма, избрана от участниците в него.

Нашето законодателство допуска консорциумът да възникне в две форми:

Правила за управление на консорциума

Правилата за учредяване, съществуване и управление на консорциума ще зависят от това в каква форма е организиран консорциума.

Ако консорциумът е под формата на гражданско дружество, тогава ще се прилагат правилата за гражданско дружество.

Ако консорциумът е под формата на търговско дружество, тогава ще се прилагат правилата за този вид дружество. Така например ако консорциумът е под формата на ООД, тогава той ще се управлява по правилата за управление на ООД.

Каква е разликата между консорциум – гражданско дружество и консорциум – търговско дружество?

Разликата е съществена.

Гражданското дружество е неперсонифицирано дружество. „Неперсонифицирано дружество” означава, че това е дружество, което не е субект на правото.

За определени цели гражданското дружество се приравнява на юридическото лице – например за данъчни цели.

За възникването на гражданското дружество не се изисква регистрация. Изисква се последваща регистрация в регистър БУЛСТАТ с оглед на специфични нужди.

Повече за гражданското дружество – тук.

Търговското дружество е юридическо лице и като такова то е отделен субект на правото, различно от своите съдружници/акционери. Търговското дружество сключва договори, поема права и задължения и се управлява от свои собствени органи.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.