Какво е дискриминация и в какви форми се среща?

Общи положения

Нашият Закон за защита от дискриминация забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на:

 • Пол
 • Раса
 • Народност
 • Етническа принадлежност
 • Човешки геном
 • Гражданство
 • Произход
 • Религия или вяра
 • Образование
 • Убеждения
 • Политическа принадлежност
 • Лично или обществено положение
 • Увреждане
 • Възраст
 • Сексуална ориентация
 • Семейно положение
 • Имуществено състояние или
 • На всякакви други признаци, установени в закон или международен договор, по които е страна Република България.

Дискриминацията се проявява в две основни форми:

Пряка дискриминация

Пряка дискриминация е налице, когато едно лице е третирано по-неблагоприятно на основата на горните признаци отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сходни обстоятелства

Непряка дискриминация

Непрака дискриминация имаме тогава, когато лице или лица на основата на признак от гореизброените съвместно с лица, които не са носители на такъв признак, търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредби, критерий или практика.

Какво още се приема за дискриминация?

Тормозът и сексуалният тормоз също се приемат за дискриминация.

Като дискриминация се третира подбуждането към дискриминация, преследването и расова сегрегация, а също така и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места.

Свързани публикации:

Как да разбера дали ме дискриминират на работното място?

Помощ! Тормозят ме на работното място!

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.