Какво е дискриминация и в какви форми се среща?

Нашият Закон за защита от дискриминация забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на:

 • Пол
 • Раса
 • Народност
 • Етническа принадлежност
 • Човешки геном
 • Гражданство
 • Произход
 • Религия или вяра
 • Образование
 • Убеждения
 • Политическа принадлежност
 • Лично или обществено положение
 • Увреждане
 • Възраст
 • Сексуална ориентация
 • Семейно положение
 • Имуществено състояние или
 • На всякакви други признаци, установени в закон или международен договор, по които е страна Република България.

Дискриминацията се проявява в две основни форми:

пряка дискриминация е налице когато едно лице е третирано по-неблагоприятно на основата на горните признаци отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сходни обстоятелства

непряка дискриминация имаме тогава, когато лице или лица на основата на признак от гореизброените съвместно с лица, които не са носители на такъв признак, търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредби, критерий или практика

Тормозът и сексуалният тормоз също се приемат за дискриминация.

Като дискриминация се третира подбуждането към дискриминация, преследването и расова сегрегация, а също така и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места.

Свързани публикации:

Как да разбера дали ме дискриминират на работното място?

Помощ! Тормозят ме на работното място!

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар