Какво да правим, ако ни дължат пари? І част

В ежедневието си непрекъснато сключваме и изпълняваме сделки. Понякога дори и без да си даваме сметка за това – като например да си купим любимото сутрешно кафе; да си платим обяда в ресторанта; да купим сладолед на децата си в парка; да си платим сметката за телефона и стигнем до по-сериозни сделки от типа да си купим жилище или да изтеглим кредит.

Друг път сключваме сделки като професионалисти – дали лично като физически лица или чрез фирма, на която сме собственик или имаме участие в нея. Тоест това са сделките, които сключваме, за да изкарваме пари. При тези сделки обичайно се задължаваме да предоставим някаква услуга, да продадем стока или пък да изработим нещо, а другата страна ни дължи възнаграждение. И понякога се оказва, че ние сме изпълнили нашата част от сделката, но не и другата страна. Така стигаме до ситуацията, в която имаме длъжник, който ни дължи пари и дори може да отказва без основание да ни плати. И тогава започваме да се чудим какво да правим.

Никой не планира да се провали, но много се провалят в това да планират или защо най-добрата защита е в подготовката?

Нека бъдем ясни от самото начало – подготовката по никакъв начин не дава 100% гаранция. Нищо не може да Ви даде сто процентова гаранция. Но подготовката може да намали щетите; може да улесни защитата Ви; може да осигури по-лесно получаване на обезщетение за претърпените вреди и т.н.
Подготовката може да се осъществи по различни начини и в зависимост от всеки случай. Тук ще споменем стъпките, които всеки един би могъл да изпълни, когато влиза в договорни отношения със свои клиенти:

1. Проучете Вашия потенциален клиент –  проверката зависи от типа на клиента и за каква сделка става въпрос. Има редица публично достъпни регистри, в които може да направите справки – Търговски регистър, Имотен регистър, кадастрални регистри, професионални регистри и т.н. Може да използвате дори просто „гъгулване”;

2. Подгответе в писмен вид условията, при които ще работите – дали ще е във формата на писмо за ангажимент, оферта, договор или нещо друго, Вие преценете съобразно ситуацията. Освен ако законът не изисква специална форма, нямате ограничения. Добре е да имате черно на бяло Вашите условия и условията на клиента, както и съгласието на двете страни по тези условия. Всяка сделка има своите особености, но в общи линии искате да е ясно за какво точно се сключва договора, какъв е неговият срок или какъв е срокът за изпълнение на задълженията Ви; срокове за плащане; клаузи за неустойки при забава, пълно неизпълнение и/или разваляне на договора; начини за прекратяване на договора. Имайте предвид, че ако нещата стигнат до съд, наличието на писмен договор ще улесни установяване и доказване на претенции;

3. Уговорете авансово плащане на част от дължимата цена/възнаграждение – по този начин, дори и да се стигне до там Вашият клиент да не Ви плати, претърпените вреди ще бъдат в по-малък размер;

4. Изпълнявайте стриктно Вашите задължения.

Автор: Адв. Радостина Янева

Втора част на статията може да намерите тук.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.