Какво да правим, ако ни дължат пари? І част

Вместо увод

В ежедневието си непрекъснато сключваме и изпълняваме сделки. Понякога дори и без да си даваме сметка за това – като например да си купим любимото сутрешно кафе; да си платим обяда в ресторанта; да купим сладолед на децата си в парка; да си платим сметката за телефона и стигнем до по-сериозни сделки от типа да си купим жилище или да изтеглим кредит.

Друг път сключваме сделки лично като физически лица или чрез фирма, на която сме собственик или имаме участие в нея. Тоест това са сделките, които сключваме обикновено, за да изкарваме пари или за да получим някаква сума пари (например при продажба на лични ненужни ни вече вещи). При тези сделки обичайно се задължаваме да предоставим някаква услуга, да продадем стока или пък да изработим нещо, а другата страна ни дължи възнаграждение. И понякога се оказва, че ние сме изпълнили нашата част от сделката, но не и другата страна. Така стигаме до ситуацията, в която имаме длъжник, който ни дължи пари и дори може да отказва без основание да ни плати. И тогава започваме да се чудим какво да правим.

Никой не планира да се провали, но много се провалят в това да планират или защо най-добрата защита е в подготовката?

Нека бъдем ясни от самото начало – подготовката по никакъв начин не дава 100% гаранция. Нищо не може да Ви даде сто процентова гаранция. Но подготовката може да намали щетите; може да улесни защитата Ви; може да осигури по-лесно получаване на обезщетение за претърпените вреди и т.н.
Подготовката може да се осъществи по различни начини и в зависимост от всеки случай. Тук ще споменем стъпките, които всеки един би могъл да изпълни, когато влиза в договорни отношения със свои клиенти:

1. Проучете Вашия потенциален клиент –  проверката зависи от типа на клиента и за каква сделка става въпрос. Има редица публично достъпни регистри, в които може да направите справки – Търговски регистър, Имотен регистър, кадастрални регистри, професионални регистри и т.н. Може да използвате дори просто „гъгулване”;

2. Подгответе в писмен вид условията, при които ще работите – дали ще е във формата на писмо за ангажимент, оферта, договор или нещо друго, Вие преценете съобразно ситуацията. Освен ако законът не изисква специална форма, нямате ограничения. Добре е да имате черно на бяло Вашите условия и условията на клиента, както и съгласието на двете страни по тези условия. Всяка сделка има своите особености, но в общи линии искате да е ясно за какво точно се сключва договора, какъв е неговият срок или какъв е срокът за изпълнение на задълженията Ви; срокове за плащане; клаузи за неустойки при забава, пълно неизпълнение и/или разваляне на договора; начини за прекратяване на договора. Имайте предвид, че ако нещата стигнат до съд, наличието на писмен договор ще улесни установяване и доказване на претенции;

3. Уговорете авансово плащане на част от дължимата цена/възнаграждение – по този начин, дори и да се стигне до там Вашият клиент да не Ви плати, претърпените вреди ще бъдат в по-малък размер;

4. Изпълнявайте стриктно Вашите задължения.

5. Имайте доверено лице, към което може да се обърнете за професионален съвет – повечето юридически проблеми произтичат от недостатъчното познаване на законите и нетърсенето на професионална помощ навреме. Също както и при физическото здраве, превенцията е най-добрата защита.

Втора част на статията може да намерите тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.