• Home
  • Договори
  • Какви уговорки може да съдържа брачният договор?

Какви уговорки може да съдържа брачният договор?

Законът дава право на съпрузите да уредят имуществените отношения помежду си, като сключат брачен договор. В зависимост от специфичните отношения между тях, те могат да включат в него най-различни и разнообразни уговорки.

В настоящата статия ще разгледаме трите групи имуществени отношения, които съпрузите могат да регламентират чрез подписването на брачен договор.

1. Отношения между съпрузите относно имуществото, което са придобили преди брака

  • С брачния договор съпрузите могат:

  – да запазят собствеността върху тези обекти или

–  да ги прехвърлят (на всички или някои) на другия съпруг.

2. Отношения между съпрузите относно имущството, което се придобива по време на брака

  • брачният договор може да препраща към някой от законовите режими – режим на общност или разделност;
  • с брачния договор съпрузите могат да уговорят:

            –  начините на управление и разпореждане с придобитото по време на брака имущество – съвместно от двамата съпрузи, по отделно от всеки от тях или от единия, но с изричното съгласие на другия;

            – участие на съпрузите в разходите за задоволяване нуждите на семейството;

            – издръжката на съпрузите по време на брака;

– издръжката на децата по време на брака;

            – и други.

3. Отношения между съпрузите при или след пракратяване на брака

  • с брачния договор съпрузите могат да уговорят:

            – правата на съпрузите след развода върху придобитото от тях по време на брака;

            – разпределение на поетите от съпрузите по време на брака задължения след развода;

            –  ползването на общи лични вещи на съпрузите след развода;

            – издръжката между съпрузите след развода;

            – издръжката на децата от брака след развода;

Брачният договор не може да съдържа разпореждания в случай на смърт.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.

Брачният договор не може да съдържа уговорки, които засягат трети лица. Изключение от това правила са уговорките относно дължимата на децата издръжка.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply