• Home
  • Договори
  • Историята на един правен еднорог или какво представлява юридическото лице

Историята на един правен еднорог или какво представлява юридическото лице

Еднорогът е митично създание, на което се приписват красота и изключителни вълшебни качества. Никой не го е виждал, но това не пречи хората да вярват в него и да го почитат.

Нещо подобно е и юридическото лице.

Някои от Вас са чували това понятие и имат някаква изградена представа. В общия случай обаче изразът „юридическо лице” предизвиква объркване и/или погрешни асоциации.

Какво точно е юридическо лице законът не казва. Да, законът говори за юридическите лица, урежда начина по който те възникват, дава им права и задължения, възлага отговорности и т.н., но не дава легална дефиниция на понятието юридическо лице. Ето защо понятието юридическо лице се обяснява главно от правната теория, като в нейното развитие преобладават няколко теории. Няма да навлизам в дълбочина и да разглеждам тези теории в тази публикация. За целите на настоящата статия ще ги опростя и комбинирам по начин, по който дори петгодишно дете да разбере какво е това юридическо лице.

И така, да започнем с това, че юридическото лице е нещо, което не съществува във физическия свят – не можем да го пипнем, чуем, помиришем, усетим и т.н., но въпреки това знаем, че е тук или там. Юридическото лице е една фикция – тоест нещо, което със сигурност знаем, че не съществува физически, но въпреки това приемаме, че съществува. Нещо като еднорога, само че по-хубаво.

Как става това?

Много опростено казано – хората, чрез правото/закона, са приели, че спазването на определени правила и процедури водят до раждането/възникването на новия член на обществото – нашето юридическото лице.

Всички ние знаем, че юридическото лице не съществува във физическия свят, но правото, образно казано, му дава живот, дава му права и задължения, право да съществува и да се бори за един по-добър живот и свят, ако щете, право да реализира печалба или пък да провежда благотворителна дейност, да има банкови сметки и да прави и получава плащания, урежда отговорността на юридическото лице, а също така и неговата „смърт” – доброволна или не толкова доброволна.

Може също така да се каже, че юридическото лице се използва от физическите лица, които сме всички ние с Вас, за постигане на определени наши цели. Защо се използва юридическото лице, какви са предимствата пред това да действаш от свое име, няма да задълбаваме тук, но и това е свързано с любопитна история.

Друго интересно определение за юридическото лице, което съм срещала е, че юридическото лице е нищо повече от папка с документи в офиса. Като цяло и това обяснение е достатъчно опростено и ясно, но с уточнението, че е валидно по-скоро само до момента на възникването (раждането) на юридическото лице. След този момент, юридическото лице е нещо много повече от папка с документи.

Юридическото лице „живее” чрез своите органи, като за различните видове юридически лица тези органи са различни като брой, състав, функции, начин на функциониране и т.н.

Най-общо казано, чрез своите органи юридическото лице влиза във взаимодействие с околния свят, където може да установява отношения с физически лица, с други юридически лица, с държавни и общински органи и т.н. Юридическото лице наема офиси, персонал, произвежда стоки или предоставя услуги, плаща заплати и данъци.

Въпреки, че не можем да чуем, видим и пипнем юридическите лица, ако се замислите, ние всеки ден се „виждаме” с тях. Дори когато си купуваме тривиални неща като хляб, мляко или кафето в обедната почивка, плащаме си интернета или пък си взимаме такси на път за вкъщи, най-вероятно е тези стоки или услуги да ни се предоставят от или чрез юридическо лице. Ето как всъщност в нашия ежедневен живот присъстват юридическите лица и ние всички ги приемаме като нещо нормално, макар и те да не съществуват във физическия свят.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.