Искът за делба не се погасява по давност

На всеки един съсобственик е предоставено правото да иска делба на общата вещ, дори и да има уговорка, забраняваща това или пък такова разпореждане от наследодателя.

Правото на делба е ограничено единствено от законова забрана или ако делбата е несъвместима с естеството и предназначението на вещта.

Искът за делба не се погасява по давност.

Как се дели обща вещ?

Общата вещ може да бъде поделена чрез доброволна или съдебна делба.

Доброволната делба е ясна. Там страните сядат и се разбират как ще разделят общата или общите вещи.

Доброволната делба на движими вещи на стойност над 50 лв., както и на недвижими имоти се прави в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Съдебната делба е „недоброволна” делба. До нея обикновено се стига когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие изобщо за подялбата на общата вещ или по какъв начин тя да бъде разделена.

Съдебната делба, както е видно от наименованието й, се прави от съда в особено исково производство за съдебна делба.

NB! Всеки съсобственик има право да иска делба на общата вещ и това право не се погасява по давност.

Съдебната делба протича в две фази. В първата фаза се решава допускането на делбата и се решават въпросите между кои лица, за кои имоти и при какви квоти ще се извършва делбата.

След като решението по допускане на делбата от нейната първа фаза влезе в сила, съдът пристъпва към втората фаза на делбата, където се решава въпросът с подялбата на общите вещи при спазване на редица законови разпоредби.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар