• Home
  • Дружества
  • Имущество на гражданското дружество. Разпределяне на печалби и прехвърляне на дялове

Имущество на гражданското дружество. Разпределяне на печалби и прехвърляне на дялове

Гражданското дружество възниква за постигането на обща стопанска цел.

Тъй като гражданското дружество е неперсонифицирано, то няма как да е носител на права и задължения, следователно не може да придобива собственост върху пари, вещи и т.н.

Изпълнението и постигането на общата стопанска цел обикновено обаче е свързано с получаване на плащания или някакви вещи. Ето защо законът е създал редица правила какво се случва с получените пари и вещи вследствие на изпълнението на общата цел на гражданското дружество.

Всичко, което е придобито ЗА гражданското дружество, е обща собственост на съдружниците

Това е общото правило. Тъй като гражданското дружество не е субект и не може да придобива нищо, то придобитото става обща собственост (съсобственост) на съдружниците.

При възникване на съсобственост всеки от съсобствениците притежава някакви идеални части от общата вещ. В случая с гражданското дружество, ако не е уговорено друго, дяловете на съдружниците са равни. Това означава, че всички съдружници притежават еднакви идеални части от общите вещи или парични средства.

Това, че съдружниците стават съсобственици не означава, че могат да се разпореждат както решат с парите или вещите. Все пак те са придобити за гражданското дружество.

Съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от гражданското дружество или при неговото прекратяване.

Разпределяне на печалби

Печалбите и загубите по правило се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял. Дяловете им, ако не е уговорено друго, са равни. Тоест съдружниците разпределят печалбите и загубите по равно.

Няма пречка да бъде уговорено разпределянето на печалбите и загубите и по друг начин.

NB! Уговорка, с която някой или някои от съдружниците се изключват от участие в загубите или в печалбите е недействителна.

Непрехвърлимост на дяловете

Дяловете могат да бъдат прехвърляни, но само със съгласие на другите съдружници.

Възстановяване на разноски и обезщетяване на вреди

Всеки съдружник има право да иска разноските, които е направил във връзка с воденето на работите на гражданското дружество. Към разноските съдружникът може да иска и лихви.

Всеки съдружник има право да иска обезщетяване на вредите, които е претърпял във връзка с водене работите на гражданското дружество.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.