Имате онлайн магазин?


В тази публикация ще разгледаме какви задължения имате, ако сте решили да извършвате онлайн продажби

Лицата, които извършват онлайн продажби – продажби чрез електронен магазин (интернет-сайт), са длъжни преди започване на дейността по онлайн продажба да подадат в Националната агенция по приходите (НАП) определена информация относно е-магазина (сайта), а именно:

 1. Наименование на електронния магазин;
 2. Наименование на домейна на електронния магазин;
 3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин;
 4. Информация за начина на извършване на продажбите:
 • чрез онлайн платформа или
 • собствен/нает електронен магазин – включително информация за: собственика на домейна, къде е хостван сайтът, поддръжката на сайта, наименование и версия  на софтуер на електронния магазин, за базата данни на софтуера на електронния магазин;
 • Вида на продаваните стоки/услуги;
 • Начало на работа на електронния магазин.

Предвидено е и задължение за:

 • за уведомяване на НАП при промяна на подадената за сайта информация – в 7-дневен срок;
 • за подаване на информация в НАП при прекратяване на дейността  на електронния магазин;
 • за съхраняване на създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни).

Подаването на информацията в НАП става по електронен път с електронен подпис.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерталеност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.