• Home
  • Лични данни
  • Изтекли лични данни от НАП – право на защита и обезщетение.

Изтекли лични данни от НАП – право на защита и обезщетение.

Проблемът – теч на лични данни!

Във връзка с големия пробив в системата на НАП и последвалото източване на лични данни на милиони българи, получаваме ежедневно запитвания от наши клиенти как да защитят своите права, имат ли право на обезщетение и какво следва да предприемат оттук нататък.

По данни на НАП, засегнатите са над 5.1 млн. българи, от които 4 млн. са живи хора, тоест почти цялото трудоспособно население. Предвид на мащабността на засегнатия брой хора и нашата мисия да “ограмотяваме” правно българските граждани, сме подготвили две публикации, касаещи темата със сигурността на данните и правата за защита, включително обезщетение, при нарушаването на тази сигурност, които да Ви помогнат да се ориентирате в ситуацията и да предприемете конкретни действия. А в случай, че имате нужда и от професионална подкрепа за защита на Вашите права, ние сме насреща.

Право на защита

Общият регламент за защита на личните данни (ОРДЗ) предоставя на всеки субект на данни право на ефективна съдебна защита. Тази съдебна защита е отделна и независима от правото на административна защита, включително от правото на жалба до съответния надзорен орган – в случая с НАП компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Наред с правото на съдебна защита, всеки субект на данни, който е претърпял материални и/или нематериални вреди в резултат на нарушение на ОРДЗ, има право да получи обезщетение от НАП като администратор.

NB! Обезщетение за вреди може да бъде искано само от компетентния съд. КЗЛД не се произнася по искания за обезщетения за вреди. КЗЛД единствено може да установи факта на нарушение, което от своя страна може да бъде използвано на по-късен етап пред съда във връзка с претенция за вреди.

Правото на съдебна защита и обезщетение е възпроизведено и конкретизирано и в нашия Закон за защита на личните данни.

Претърпени вреди. Обезщетение от НАП.

Безспорно пробивът в сигурността на НАП и неправомерно придобитите лични данни са нарушение на задължения на НАП като администратор по ОРДЗ и българското законодателство и КЗЛД може да наложи санкция на НАП за това нарушение.

Но фактът, че има нарушение не означава автоматично, че се дължи и обезщетение за вреди на субектите на данни – засегнатите български граждани.

За да получите обезщетение от НАП, трябва да бъде доказана вреда, претърпяна от това нарушение за осигуряване сигурността на личните данни от страна на НАП.

Вредите могат да бъдат имуществени – когато вследствие неправомерното разкриване на личните данни са претърпени материални вреди – например източена банкова сметка; прехвърлено имущество; други финансови измами и престъпления и др., или неимуществени – притеснения във връзка с разкритите лични данни; загуба на контрол върху личните данни; ограничаване на права; накърняване на репутацията; неразрешено премахване на псевдонимизация и други.

Наред с настъпилата вреда, трябва да бъде установен и доказан и нейният размер – при имуществените вреди това е относително лесно, доколкото обичайно те имат финансово измерване. Не така стои въпросът с неимуществените вреди. Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по принципа на справедливостта. Във всички случаи вредите трябва да са действително настъпили и да се докажат от ищеца, освен ако житейският опит сочи, че всеки нормален човек би изпитвал страдание при конкретните обстоятелства.

Колективен иск срещу НАП?

Много се изговори и изписа за колективен иск срещу НАП, включително се натъкнахме на събиране на подписки и създаване на групи в социалните мрежи по този повод.

Нашето мнение и препоръка е обаче да се върви към индивидуална защита. Производството по колективни искове като цяло е по-тромаво, има много условности и ако става въпрос за обезщетение, по-разумно е обезщетението да бъде търсено по пътя на индивидуалната защита, тоест всеки един гражданин, претърпял вреди от изтичането на личните му данни, да образува производство, в което да бъдат разглеждани само неговите права, тяхното нарушаване и претърпените от това вреди.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.