Изпълнително дело за издръжка

Често родителят, който отглежда детето си, е изправен пред трудности, тъй като другият родител отказва да заплаща дължимата издръжка. Тогава той е принуден да заведе дело за издръжка на детето.

Въпреки това, дори след като е осъден с влязло в сила решение да плаща издръжка на детето си, другият родител не го прави.

В такава ситуация, една от възможностите, които съществуват, е имащият право на издръжка или неговият законен представител да образува изпълнително дело за издръжка срещу родителя-длъжник. За тези цел първо е необходимо да се снабди с изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение, с което родителят е осъден да заплаща издръжка на детето. А това става като подаде молба до съда, който е постановил съдебното решение.

След като се снабди с изпълнителен лист, имащият право на издръжка или неговият законен представител следва да подаде молба до държавен или частен съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело, като трябва да посочи и какви изпълнителни способи иска да бъдат реализирани – запор върху трудово възнаграждение, запор върху банкови сметки, възбрана върху недвижим имот, както и евентуално искане за проучване на имуществото на длъжника.

Първоначално съдебният изпълнител дава на длъжника срок за доброволно изпълнение на задължението, а ако такова липсва, съдебният изпълнител предприема принудително събиране на дължимите суми.

Истината е, че под влияние на негативните емоции след раздялата и воден от отношението му към бившия, родителят-длъжник отказва да плаща издръжката на детето си, с цел да отмъсти или просто да ядоса другия родител, без да осъзнава, че по този начин лишава само и единствено детето.

Затова в такава ситуация е най-добре да оставим настрана лошите чуства към бившия и да помислим единствено за детето.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.