Издръжката на дете, когато родителите нямат брак

Вече все повече двойки живеят под формата на фактическо съпружеско съжителство, без да сключват граждански брак. Преобладаващото мнение е, че „подписът” е без никаво значение и те могат да се обичат и без брак. Истината обаче е, че бракът като институт дава една сигурност в семейните отношения, а именно в отношенията между съпрузите и в отношенията между родители и деца. Липсата на регламентация на отношенията между лицата, които живеят на т.нар. „семейни начала” понякога е повод за доста конфликтни ситуации. Типичен пример за такава ситуация е, когато двама души живеят под формата на фактическо съпружеско съжителство, имат общо дете и се разделят. Обикновено детето остава да живее с единия родител. Тогава възниква въпросът: „След като родителите нямат сключен брак, длъжен ли е другият родител да се грижи и да издържа детето?”. Отговорът е : „ДА!”

Анагажиментът на родителите към детето не зависи от това дали детето е родено при брак или при фактическо съпружеско съжителство. Децата имат абсолютно еднакви права, включително и право на издръжка. Всъщност с брак или без, издръжка на припознатото дете се дължи по закон. Неслучайно в закона се казва, че носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, е всеки родител (а не съпруг). Такова задължение е и плащането на издръжка.

По закон родителите дължат издръжка на непълнолетните си деца. Издръжката на непълнолетно дете се дължи по закон от деня, в който то е родено, без да е необходимо да се изпраща покана за изплащането й. 

Не са редки случаите обаче , когато другият родител отказва да плаща издръжка на детето си, тъй като не е съпруг/а на майката/бащата. Това обаче е без значение, след като официално е припознал детето. Както посочих по-горе, с брак или без, издръжка на припознатото дете се дължи по закон. Така при отказ на другия родител да плаща издръжка, родителят, при когото детето живее, има право да заведе дело за издръжка среще другия родител. След като родителят е признал официално детето, той е длъжен да плаща издръжката му поне до навършване на пълнолетието му, независимо, че не са имали брак.

Разбира се, когато става въпрос за такива взаимоотношения, най-добре за всички е проблемите да бъдат решени добороволно.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.