• Home
  • Статии
  • Заповедно производство по чл. 417 от ГПК*

Заповедно производство по чл. 417 от ГПК*

Заповедно производство по чл. 417 от ГПК

Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК се издава въз основа на документ и тук няма значение какъв е размерът на Вашето вземане, тоест то може да бъде и над 25 000 лв.

Документите, с които може да искате издаване на Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК са изрично изброени в закона, като най-често срещани са документи или извлечения, с които се установяват вземания на банките; нотариален акт; запис на заповед; спогодба или друг договор с нотариална заверка на подписите.

За разлика от производството по чл. 410 от ГПК, тук съдът заедно със заповедта за изпълнение издава и изпълнителен лист, като тук длъжникът не се уведомява от съда за издадената заповед за изпълнение. По този начин на заявителя се предоставя възможността незабавно да образува изпълнително производство срещу длъжника. Ето защо заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е по-известна като заповед за незабавно изпълнение.

Заповедта на незабавно изпълнение се връчва на Вашия длъжник, но не от съда, а от съдебния изпълнител, пред който сте образували изпълнително дело за събиране на Вашите вземания.

Пример

Иван е дал на заем на Петър 10 000 лв. за срок от 1 година, като двамата са сключили договор за заем с нотариална заверка.

Петър не е върнал на Иван дадените на заем 10 000 лв. в дадения срок.

Иван подава заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, прилага договора за заем с нотариална заверка и заплаща дължимата държавна такса в размер на 200 лв. (2% от 10 000 лв.).

Съдът проверява дали договорът за заем с нотариална заверка е редовен и издава на Иван Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист.

Със заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК и изпълнителния лист Иван отива при съдия-изпълнител с искане да образува изпълнително дело срещу Петър. Съдия-изпълнителя образува изпълнително дело и връчва на Петър Заповедта за изпълнение по чл. 417 от ГПК заедно с копие от договора за заем с нотариална заверка, сключен между Иван и Петър и покана за доброволно изпълнение.

Какви са възможностите пред длъжника Петър след като е получил Заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК ще разгледаме в отделна публикация.

Автор: Адв. Радостина Янева

*ГПК – Граждански процесуален кодекс

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.