• Home
  • Статии
  • Заповед за изпълнение и заповедно производство – какво е това?

Заповед за изпълнение и заповедно производство – какво е това?

Обичайно когато хората чуят съдебно дело или съдебно производство, си представят две насрещни страни или техни адвокати в горещ спор, който се води пред съдия и съдебни заседатели.

Макар и недалеч от действителността, горната картина е по-скоро рядкост. А в заповедното производство още по-рядко би могла да се срещне.

Заповедното производство не е типичното дело, по което две страни водят спор. Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление по образец, а не с искова молба и цели заявителят (кредиторът) да събере по бърз начин вземането си (парично или за предаване на вещ) по опростен ред. Опростеният ред се дължи на това, че заповедното производство е безспорно, тоест страните не водят спор.

Когато длъжникът не възрази срещу посочените от заявителя задължения, заповедното производство дава възможност за бързо снабдяване с изпълнителен лист и избягване на водене на съдебен процес.

По този начин кредиторът може да събере вземанията си и по принудителен ред, в случай, че неговият длъжник откаже да плати доброволно.

Какви са разликите между заповедното и съдебното производство?

Основните разлики, без претенции за изчерпателност, са:

  1. Заповедното производство започва със Заявление по образец, а съдебното дело – с искова молба в общия случай;
  2. Заповедното производство по начало е бързо, развива се в една инстанция и е безспорно;
  3. В заповедното производство няма открити съдебни заседания;
  4. Не се призовават свидетели;
  5. Не се назначават експертизи;
  6. По начало не се събират доказателства;
  7. Държавната такса за заповедно производство е 2% върху материалния интерес (най-често материалният интерес се определя от размера на вземането), а в исковото производство държавната такса е в размер на 4% върху материалния интерес.

Видове заповедни производства

За целите на настоящата публикация ще отбележим, че заповедните производства са два вида – заповедно производство по чл. 410 ГПК* и заповедно производство по чл. 417 ГПК. За повече подробности вижте тук и тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

*ГПК – Граждански процесуален кодекс

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.