Запис на заповед

Записът на заповед често се използва като обезпечение на парични задължения по сделки.

Да кажем например, че сте дали на заем определена сума пари или пък продавате нещо с уговорката за отложено плащане – и в двата случая за Вас възниква така нареченото парично вземане по сделката. Дължат Ви пари. Ставате кредитор.

За да гарантирате Вашето парично вземане може да използвате различни форми на обезпечение – например залог, парична гаранция, депозит или друго. А може да използвате и запис на заповед.

Какво е това запис на заповед и защо да използваме записа на заповед като гаранция?

Записът на заповед е сделка, по която Вашият длъжник Ви дава едностранно и безусловно обещание да Ви плати определена сума пари (тази, която Ви дължи по основната сделка) на определена дата и място на плащане. Това обещание може да бъде дадено на Вас лично или пък на друго лице.

В записа на заповед не се посочва основание за плащане. А само се дава безусловно обещание за плащане на определена парична сума. Записът на заповед се разглежда като абстрактна сделка, тоест сделка без специфично основание и плащане може да се иска както на основание записа на заповед, така и на основание на сделката. Ето защо, ако се издава запис на заповед като обезпечение, в интерес на издателя на запис на заповед, е да се посочи в договора, че се издава запис на заповед, както и да се определят условията, при които записът на заповед ще бъде върнат на неговия издател – например записът на заповед да бъде върнат в деня, в който издателят заплати дължимото по договора. Така издателят ще се защити от евентуални недобросъвестни действия от страна на своя кредитор.

Защо запис на заповед?

Както вече казах, записът на заповед е абстрактна сделка, тоест това е документ, въз основана на който може да се иска изпълнение на обещанието за плащане. Това означава, че когато записът на заповед се издава като гаранция по някакъв договор – например договор за паричен заем, заемодателят ще разполага с две правни основания на които да иска връщане на дадените от него пари – веднъж въз основа на договора за паричен заем и втори път – въз основа на записа на заповед. Това не означава, че може да искате изпълнение и на двете основания. Тоест Вие можете, но ще действате недобросъвестно и Вашият длъжник може да Ви осъди за вреди. Така че искате плащане или на основание договор, или на основание запис на заповед.

Записът на заповед отваря път за бързо и лесно снабдяване с изпълнителен лист

Надлежно изготвен и предявен за плащане, но не платен запис на заповед, дава възможност на лицето, в полза на което е издаден, да се обърне към съда чрез специално производство за издаване на изпълнителен лист срещу лицето, издало записа на заповед. Това производство е бързо и едностранно. Не е дело, в което има две страни, няма съдебни заседания със страните, няма изслушвания, няма нищо. В основни линии се попълва заявление по образец, плащат се съответни такси и се предават определени документи на съда. Ако искането отговаря на изискванията, съдът издава така наречената заповед за незабавно изпълнение, въз основа на която издава и изпълнителен лист, с който вече може да отидете при съдебен изпълнител и да започнете принудително събиране на Вашите вземания.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply