Дружествен дял от капитала на ООД

Всеки съдружник в ООД има дружествен дял от имуществото на дружеството.

Първоначално, при учредяване на ООД-то, дружественият дял се оформя като част от капитала, с който се учредява това ООД и който всеки съдружник внася под формата на дялова вноска.

Пример

Ще се учредява ООД с капитал от 1000 лв. и трима съдружници, в което:

Съдружник 1 притежава 60% от капитала или има дружествени дялове на стойност от 600 лв.,

Съдружник 2 има 30% от капитала на дружеството или има дружествени дялове на стойност от 300 лв. и

Съдружник 3 притежава 10% от капитала на дружеството или има дружествени дялове на стойност от 100 лв.

При успешно развиване на търговската дейност, ООД-то увеличава своето имущество като получава плащания по сделки, придобива активи, формира печалби, които могат да бъдат реинвестирани обратно в дружеството.

Колкото повече се увеличава имуществото на едно ООД, толкова по-голям на стойност става и Вашият дружествен дял, от което следват по-големи дивиденти, по-висока цена на продажба на Вашите дялове или по-висок ликвидационен дял, ако се стигне до ликвидация на ООД-то.

Да приемем, че след една година нашето ООД с начален капитал от 1000 лв. вече притежава имущество за 10 000 лв.

При това положение, дружественият дял на всеки съдружник вече е по-голям от този при учредяването на ООД-то.

Така при имущество от 10 000 лв., съдружник 1, притежавайки 60% от капитала на дружеството, има дружествен дял в размер, съобразен на дела в капитала му. С други думи – съдружник 1 притежава 60% от имущество на стойност 10 000 лв. или дружественият му дял е в размер на 6000 лв. По аналогичен начин се определя размера на дружествените дялове и на останалите съдружници.

Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата на дружеството, която част е съразмерна на дяловете на всеки съдружник и то в случай, че Общото събрание на съдружниците вземе решение за разпределяне на печалба.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

2 Comments

 • Павлина Маринова Братанова

  August 16, 2020 at 3:22 pm

  ЕСК съм в ЕООД със записан капитал 10 000 лв.и Собствен капитал по счетоводни данни 100 000лв.към настоящия момен
  Желая да

  • Administrator

   August 17, 2020 at 7:07 am

   Здравейте,

   Моля довършете съобщението си, за да знаем как да Ви съдействаме.

   Поздрави