Длъжен ли е купувачът да купи?

В представите на повечето хора купувачът е длъжен да купи.

В това разбиране обикновено се включва както плащането на цената, така още и задължение да „вземе” или „придобие” правото на собственост.

По закон обаче купувачът по един договор за покупко-продажба няма задължение дя купува или придобива право на собственост. Основното задължение на купувача е да плати цената.

Защо и как става така?

В общия случай купувачът няма задължение да купи, не и в смисъла на извършване на някакви специални действия по „купуване”, осигуряващи му преминаването на правото на собственост.

Вещният ефект на договора върши това вместо купувача – прехвърлянето на собствеността настъпва по силата на самия договор, без да е нужно тя да се предава, нито плаща.

Ето защо строго погледнато купувачът няма никакво задължение да купи. Той има задължение да плати цената, но неплащането на цената не води автоматично до „връщане” на собствеността у продавача. Не и ако договорът не е развален.

А какво става със задължението „да купи” на купувач по предварителния договор?

Купувачът по предварителен договор няма задължение да „купи”. Той и нищо не може да купи по предварителен договор, тъй като предварителният договор за покупко-продажба не прехвърля права – при него няма това така наречено вещно действие на договорите.

Предварителният договор за покупко-продажба има облигационно действие – тоест създава права и задължения за страните, но няма вещен ефект. Дори и продавачът да е собственик.

Сигурно някои са с отворена уста от изненада. Да, купувачът по предварителен договор няма никакво задължение да „купи”. Нито продавачът да продаде. Строго погледнато.

Купувачът по предварителен договор има задължение да сключи окончателен договор с продавача при условията, по които е постигнато съгласие в предварителния договор.

И именно само и единствено сключване на окончателен договор може да иска продавача от купувача. Както впрочем и купувачът от продавача. Включително и по съдебен път. Затова и има изискване предварителният договор да съдържа съществените условия на окончателния договор.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply