Да работиш от вкъщи в България? Мисия възможна!

Да работиш от вкъщи е не само за героите от филмите и сериалите. То е достъпно тук и сега за голяма част от хората.

Да работиш от вкъщи не е и само писане на блог, статии и публикации. То е приложимо за всички продукти и услуги, за чието предоставяне не се изисква лично участие или присъствие на определено място – например офис, завод или друго място.

Работата от вкъщи е официално въведена като форма на работа по трудов договор през 2011 г. и е все още не толкова популярна форма за наемане на труд. Същевременно и хората, предоставящи работна сила не са много наясно кога може да се извършва работа от вкъщи, при какви условия и т.н.

Целта на тази публикация е да дадем основните рамки на надомната работа, кога е приложимо да се работи от вкъщи и други специфики.

Трудовият договор за надомна работа е приложим за всички онези случаи на изработване на продукти или предоставяне на услуги, при които е възможно количествено измерване на изпълнената работа – брой произведени продукти или предоставени услуги. Такъв тип начин на работа е приложим например, но не само, за изработка на сувенири, картички, облекло, други специфични продукти, извършване на преводачески услуги, набиране на текстове, редактиране на текстове, изготвяне на проекти, дизайн, консултантски услуги, онлайн курсове и други.

Трудовият договор за надомна работа се сключва при спазване на общите изисквания за трудов договор, като допълнително се определят и следните условия:

  • местонахождението на работното място – може да е в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор, но извън работното място на работодателя;
  • трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане;
  • редът за възлагане и отчитане на работа;
  • начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
  • консумативните разходи за работното място и заплащането им;
  • други условия, свързани със специфичните изисквания за извършването на надомната работа.

Работниците и служителите, извършващи надомна работа се третират и получават възнаграждение еднакво със заплащането и третирането, осигурено от работодателя спрямо работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя (офис, завод, магазин и други).

Забележка: Майките на малки деца – до навършване на 6-годишна възраст, имат право на надомна работа при специфични условия, които са разгледани тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply