Губи ли се правото на собственост?

За загуба на права в общия случай може да се говори когато те не са упражнени в определени срокове – след изтичането на определените срокове вече не можем да ги упражняваме.

Не всички права обаче се губят с тяхното неупражняване за определено време. Дори и при погасителната давност неупражняването на дадено право не води до автоматичното му загубване, а се изисква извършването на някои действия. И пак в общия случай правото не се погасява, а просто не може да бъде търсена защита от съда, защото се е превърнало, както се казва на нашия език – естествено право. За пълнота трябва да отбележа, че погасителната давност не се прилага за правото на собственост.

Правото на собственост се изгубва най-общо казано когато друг го придобие – тоест когато има приемник на това право – оттук и изразът “правоприемник”, или собственикът се откаже от него. В този смисъл правото на собственост не може да бъде загубено в прекия смисъл на думата, нито се губи с изгубването на вещта.

Придобиването на правото на собственост от друго лице може да стане по различни начини:

  • чрез сделка – например покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане;
  • чрез придобивна давност;
  • чрез добросъвестно владение на движима вещ и други.

Отказът от правото на собственост е съзнателно действие на собственика и по начало няма форма, освен ако в закон такава не е предвидена.

Ако например наши дрехи и обувки, които вече не желаем да ползваме, поставим в специалните контейнери за тази цел, ние извършваме отказ от правото ни на собственост върху тези дрехи и обувки и го предоставяме в полза на лицето, отговарящо за контейнерите, което по-натам се разпорежда с тези дрехи и обувки.

За отказ от право на собственост върху определени вещи може да бъде предвиден специален ред – така например отказът от правото на собственост върху недвижим имот ще има действие, само ако е извършен с писмена форма с нотариално заверен подпис и е вписан в имотния регистър. Важно е да са налице и двете условия. Наличието само на нотариално заверен отказ от право на собственост върху недвижим имот не е достатъчно. Нещо повече, до вписването на отказа в имотния регистър, собственикът може да го оттегли.

Погрешно се приема, че правото на собственост се погасява по давност поради неговото неупражняване. Правото на собственост не може да бъде загубено поради неосъществяването му, т.е. не може да бъде погасено по давност. Колкото и дълго време собственикът да не е упражнявал правото си на собственост, ако то не е придобито от друго лице, той не го е загубил.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.