Гражданско дружество

Ако юридическото лице е един правен еднорог, то гражданското дружество е лилав еднорог.

Гражданското дружество не е никакво дружество, поне не и според обичайната представа за дружество или ако не сте данъчен.

Гражданското дружество е едно договорно обединение за постигане на определени цели с общи средства и усилия. Със сключването на договора за гражданско дружество не възниква дружество, тоест нямаме самостоятелен субект на правото. Гражданското дружество не е юридическо лице, то е неперсонифицирано дружество (тоест няма персона, субект). На юридически език се нарича още квази субект на правото (квази означава нещо мнимо, лъжливо).

Гражданското дружество се среща и като дружество по Закона за задълженията и договорите или съкратено ДЗЗД.

Защо се нарича гражданско дружество?

Гражданското дружество се учредява по реда на гражданското право – Закон за задълженията и договорите. Търговските дружества се учредяват по реда на търговското право – Търговски закон.

Нарича се още гражданско дружество и за да се отличава от търговските дружества, които обичайно се наричат само дружества

Как възниква гражданското дружество?

Гражданското дружество възниква чрез договор.

С договора за създаване на гражданско дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.

Учредители и участници в гражданското дружество могат да бъдат физически и юридически лица като съдружниците са минимум двама.

За какво се използва гражданското дружество?

Най-често гражданските дружества се създават за участие в различни процедури – например по възлагане на обществени поръчки, за изпълнение на различни проекти, за получаване на финансиране.

При тези различни процедури обикновено има изисквания, които не могат да бъдат покрити от един участник, но обединение от няколко участника биха могли да ги покрият – например един да има необходимите финансови средства, друг да разполага с оборудване, трети с персонал, четвърти – с опит и т.н. Обединявайки своите усилия, съдружниците могат да участват успешно в тези процедури.

Има ли капитал гражданското дружество?

Гражданското дружество няма капитал, нито има изискване за събиране на някакви парични вноски. По начало гражданското дружество е обединение на дейността на две или повече лица за постигане на една стопанска цел – тоест целта тук не е толкова събиране на парични средства, а обединяване на дейности.

Няма пречка за постигане на тази обща цел съдружниците да решат да се правят парични вноски или вноски във формата на други имоти (движими и недвижими).

Тъй като гражданското дружество не е самостоятелен субект на правото, то не може да стане собственик на внесеното (за разлика от търговските дружества, където всичко внесено в капитала на дружеството е собственост на дружеството). Ето защо законът определя какво се случва с парите и имотите, които съдружниците внасят в дружеството за постигане на общата цел:

  • Внесени пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба стават обща собственост на съдружниците – тоест възниква съсобственост;
  • Всяка друга вещ, различна от пари или която е незаместима, или не се унищожава чрез употреба се счита, че е внесена за общо ползване, освен ако в договора за гражданско дружество не е уговорено друго.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.