• Home
  • Договори
  • Вярно ли е, че ставам веднага собственик дори и да не съм платил цената?

Вярно ли е, че ставам веднага собственик дори и да не съм платил цената?

Вещно действие на договора

Основното правило при обикновената продажба е, че правото на собственост се прехвърля със сключване на договора за продажба без да е необходимо вещта да се предаде и цената да е платена. Това е така нареченото на правен език вещно действие на договора. Това вещно действие на договора се прилага и при учредяването на ограничени вещни права.

Как се случват нещата?

Общото правило е, че собствеността се прехвърля без значение е дали договорът е писмен или устен; за какви вещи става въпрос; дали договорът има специална форма и т.н.

А при недвижимите имоти?

Вече чувам как някои от Вас задават въпроса – „И при недвижимите имоти ли е така? Мога да не платя цената и пак съм собственик?”.

Отговорът е: Да. Да, ако договорът за продажба на недвижимия имот е сключен в нотариална форма и са спазени другите изисквания.

Сега много от Вас тук ще влязат в спор и ще кажат – Ама когато си купувахме жилището нотариусът ни прати с продавача в банката да платим и чак след като се върнахме с платежното, подписахме нотариалния акт.

Да, това е обичайна практика, но тя няма нищо общо с прехвърлянето на собствеността. Това е практика, защитаваща интереса на продавача от получаването на цената. И Вие да сте продавач, ще искате така да защитите интереса си от плащане на цената.

Ако на нотариуса не е казано, че подписването на нотариалния акт ще стане след като нотариусът види платежното за цената, и договорът бъде подписан преди това, ставате собственик на имота.

Внимание!

С всичко това не призовавам купувачите да не плащат. Акцентът тук е, че неплащането не е основание за непрехвърляне на правото на собственост освен в някои случаи- например при продажба на изплащане със запазване на правото на собственост.

Последици от неплащането на цената

Неплащането е неизпълнение на договора и като такова подлежи на санкция. Продавачът има право да търси плащането на дължимата му цена включително и като се обърне към съда, както и да развали договора и да си върне собствеността върху имота/вещта.

Ставате собственик и ако вещта не е предадена

Основното право на купувача е да получи правото на собственост (да стане собственик). От това право на собственост произтича и правото му да владее вещта. За да я владее обаче купувачът първо трябва да я получи от продавача.

Предаването на вещта може да стане по различни начини, което зависи от вида на вещта и уговорките между страните.

Ако обаче продавачът не предаде вещта на купувача това не означава, че купувачът е престанал да бъде собственик. Напротив. И в този случай именно като собственик купувачът има права да защитава своята собственост, включително да предяви искове за защита на своето право и да иска предаване на вещта.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.