• Home
  • Договори
  • Възражение за неизпълнен договор. Или кога и как може да не изпълните договора и това да не доведе до отговорност.

Възражение за неизпълнен договор. Или кога и как може да не изпълните договора и това да не доведе до отговорност.

Какво представлява правото на възражение?

Правото на възражение за неизпълнен договор е законен способ да откажете да изпълните свои задължения по договор и това да не доведе до възникване на отговорност.

Правото на възражение за неизпълнен договор също е начин да се защитите срещу неизпълнение спрямо Вас по същия договор.

Правото на възражение за неизпълнен договор може да се разглежда и като начин да принудите другата страна да изпълни.

Всеки ли разполага с право на възражение за неизпълнен договор?

Правото на възражение за неизпълнен договор възниква при определени условия и само при определени договори.

Какви са условията за право на възражение?

Правото на възражение е на разположение само на страни по договор, по който и двете страни имат насрещни задължения, тоест и двете страни си дължат една на друга нещо:

  • услуга – възнаграждение;
  • изработването на вещ – възнаграждение;
  • наемане на имот – наем и т.н.

Това е такъв договор, при който за да бъде реализирано правото на всяка от страните по договора, всяка от страните от своя страна трябва да изпълни някакво задължение.

Един пример за повече яснота – при договора за услуга възложителят възлага на изпълнителя извършването на някакви дейности – например да извърши някакъв ремонт. Срещу тази услуга му се дължи възнаграждение. Ако изпълнителят не изпълни услугата или не я изпълни както трябва, възложителят може да направи възражение за неизпълнен договор и да откаже плащането на възнаграждението, докато изпълнителят не изпълни своето. Ако пък страните са се уговорили, че изпълнителят ще получи част от дължимото възнаграждение авансово и възложителят не плати тази авансова част, изпълнителят може да направи възражение за неизпълнен договор и да откаже да извърши ремонта, докато не му бъде платена авансовата част.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply