• Home
  • Семейно право
  • Възможно ли е детето да пътува в чужбина без съгласието на единия родител?

Възможно ли е детето да пътува в чужбина без съгласието на единия родител?

Въпросите, свързани с пътуване на детето в чужбина и издаването на необходимите документи за това, се решават от родителите – тоест, за да може непълнолетното  дете да пътува в чужбина, е необходимо съгласието и на двамата родители. Много често обаче между родителите възникват разногласия относно пътуванията му в чужбина. В този случай, при липса на съгласие на единия родител, спорът между тях може да се реши от съда, който да разреши детето да пътува. Това разрешение замества съгласието на родителя.

За да постанови съдът решение, с което да разреши на ненавършилото пълнолетие дете да пътува в чужбина и да замести липсващото съгласие на единия родител, е небоходимо да се докаже сериозна причина за напускането на страната. В това производсвто съдът следва да прецени необходимостта от пътуването, както и мястото, условията и средата, при които детето ще пребивава, като ръководещ винаги е интересът на детето.

В случай, че е налице сериозна причина да замести съгласието на другия родител и съдът прецени, че това би било в интерес на детето, той може да разреши пътуването на невършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител, но само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем (напр. държави-членки на Европейския съюз). 

Не е допустимо съдът да разреши на детето да пътува неограничено без съгласието на единия родител, до неограничен брой държави.

 В рамките на същото производство може да се иска и разрешение за издаване на паспорт на детето, без да е необходимо съгласието на другия родител.В противен случай, дори да има постановено съдебно решение, заместващо липсващото съгласие на единия родител детето да пътува в чужбина, то не може да напусне територията на страната поради липса за документи за задгранично пътуване.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply