Видове завещания

Завещанието е едностранна сделка по случай на смърт, с която завещателят се разпорежда с имуществото си в полза на едно или няколко лица за след смъртта му.

С оглед своето съдържание завещанието може да бъде общо (универсално) или частно (завет).

  • С универсалното завещание завещателят се разпорежда с цялото си имущество или с идеална част от него – без да конкретизира отделни елементи на имуществото. В този случай, лицето, в чиято полза е направено, придобива качеството на наследник. При универсално завещание към наследника преминават правата и задълженията на завещателя;
  • При заветът завещателят се разпорежда с определено имущество. Лицето, в чиято полза е направено, се нарича заветник.

Друго деление на завещанията е на нотариални и саморъчни.

  • Нотариалното завещание се извършва от нотариус в присъствието на двама свидетели.Производстовот започва с молба на завещателя до нотариуса. Завещателят изразява устно своята воля на нотариуса, който я записва, а след това прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. След това завещанието следва да бъде подписано от завещателя, свидетелите и нотариуса;
  • Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано на ръка от завещателя и да съдържа дата и негов подпис. Датата трябва да бъде означена с дата, месец и година. Подписът задължително се поставя след завещателните разпореждания. Всичко след него ще се счита за ненаписано. Саморъчното завещание може да се пази лично от завещателя, от трето лице, включително и облагодетелстваното лице или от нотариус.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply