• Home
  • Договори
  • Вещно право на ползване. Или защо ставам гол собственик след неговото учредяване.

Вещно право на ползване. Или защо ставам гол собственик след неговото учредяване.

Ограниченото вещно право на ползване включва в себе си правомощията владение (usus) и получаването на добивите от вещта (fructus) без да се променя вещта съществено.

Ползвателят не може да отчуждава своето право на ползване. Тоест той е лишен от право на разпореждане по отношение на учреденото му право на ползване.

Ако си припомним сега, че правото на собственост се състои от три правомощия – владение, ползване и разпореждане и видим, че ограниченото вещно право на ползване включва в себе си две от тези правомощия – да се владее/ползва вещта (usus) и да се събират добивите от нея – плодоползване (fructus), то при учредяване на правото на ползване за собственика остава само правото на разпореждане. Именно поради това често се казва, че такъв собственик е гол собственик или собствеността върху вещ, върху която е учредено право на ползване, е гола собственост.

Права на ползвателя

С учредяване на правото на ползване собственикът се лишава от правото си да владее (ползва) вещта и да събира добивите от нея. Добивите от вещта могат да бъдат разнообразни – например плодове, зеленчуци, зърнени добиви и други подобни или пък във вид на пари – от отдаване под наем на вещта.

В зависимост от вида на вещта, ползвателят може я ползва, тоест да си служи с нея съобразно нейното предназначение и ако вещта е плодоносна – да ползва плодовете/добивите от нея – без значение дали става въпрос за натурални добиви или под формата на пари.

Ползвателят може да отдава вещта, върху която има учредено право на ползване, под наем. Договорите за наем, които ползвателят може да сключва, са за срок до 3 години. Получаването на наем е равно на събиране на добиви от вещта.

Задължения на ползвателя

Ползвателят е длъжен да:

  • плаща разноските, свързани с ползването на вещта, включително данъци и такси;
  • поддържа вещта в състоянието, в което я е приел и да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползване;
  • застрахова вещта в полза на собственика и да плаща премиите по застраховката, ако не е постановено или уговорено друго;
  • съобщава на собственика за всяко посегателство върху вещта.

Ползвателят не отговаря за овехтяването и изхабяването на вещта, които се дължат на обикновената употреба.

Тук може да видите при какви хипотези се погасява или прекратява правото на ползване.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.