Брачен договор

Един от въпросите, който стои пред една двойка, която е решила да сключи граждански брак, е как ще се уреждат имуществените отношения между тях. Имуществените отношения между съпрузите се уреждат по един от трите режима – режим на общност – т.нар. СИО, режим на разделност и договорен режим (брачен договор).

Брачният договор е сравнително нова възможност за съпрузите да уредят имуществените си отношения. Все повече българи вече избират да уредят тези отношения, като сключат брачен договор, тъй като той би могъл да им спести доста спорове при една евентуална раздяла. В настоящата статия ще разгледаме основните характеристики на брачния договор.

  • С брачния договор съпрузите могат да уреждат само имуществени, но не и лични отношения между тях.
  • С брачния договор могат да се уредят и въпросите, свързани с издръжката на децата по време на брака или при прекратяването му. 
  • Брачният договор може да се сключи преди сключването на брака или по време на брака.
  • Брачен договор не могат да сключат непълнолетни или ограничено запретени съпрузи.
  • Брачният договор може да препраща към някой от другите два режима на имуществени отношения. За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.
  • Брачният договор задължително се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.
  • Брачният договор поражда задължения и за двамата съпрузи.
  • Брачният договор се регистрира в Централен регистър на имуществените отношения между съпрузите.
  • Брачният договор поражда действието си от момента на сключването на брака, а ако е сключен по време на брака – от деня на сключването му или друга посочена в него дата.
  • Брачният договор може да се прекрати по взаимно съгласие между съпрузите, по иск на единия съпруг или при прекратяване на брака. Брачният договор може да бъде развален и по съдебен ред.

Автор: Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply