Бизнесът Ви е в застой!?

Дружество, в което вие сте съдружник или пък едноличен собственик на капитала, не извършва търговска дейност? Чудите се какво да предприемете? Ето какви са възможностите пред дружества без търговска дейност:

1. Ако бизнесът Ви среща затруднения, които се очаква да бъдат временни, може да се пристъпи към така нареченото „замразяване на търговска дейност”. Това на практика представлява спиране на търговската дейност докато трае трудния период. „Замразяването на търговската дейност” не освобождава дружеството от задълженията му.

2. Ако по една или друга причина съдружниците или едноличния собственик решат, че не желаят да продължават търговската дейност на дружеството, то тогава те могат да обмислят да продадат бизнеса.

3. В случай, че съдружниците или едноличния собственик не желаят да продължават търговската дейност, се пристъпва към прекратяване на търговската дейност и започване на процедура по ликвидация на дружеството. В процедурата по ликвидация се довършват текущите сделки на дружеството, осребрява се имуществото на дружеството и се погасяват задълженията на дружеството. В случай, че след изплащане на задълженията към кредиторите, са останали дружествени средства, те се разпределят между съдружниците. След като всички задължения са погасени и остатъкът е разпределен между съдружниците, дружеството се заличава в Търговския регистър и от този момент вече не съществува.

Автор: Адв. Радостина Янева

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.