Авторски права

Какво е авторско право?

Авторското право е част от така нареченото право на интелектуална собственост.

Авторските права възникват със създаването на определени обекти в материалния свят – така наречените произведения.

Кога възниква авторското право

Авторското право възниква за автора със създаването на произведението.

Какво означава обект на авторско право

Обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката. което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

Обекти на авторски права са:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 •  филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали;
 • обект на авторското право може да бъде и част от горните произведения, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Какво не е обект на авторско право

Не са обект на авторското право:

 • нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;
 • идеи и концепции;
 • фолклорни творби;
 • новини, факти, сведения и данни.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.